Q1 IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

Omsättningen ökar med 27 % och resultatet fördubblas

 • Nettoomsättningen uppgick till 58,0 (45,8) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,0 (3,8) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 7,6 (3,7) MSEK
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 1,3 (-4,1) MSEK och
  nettokassan uppgick vid kvartalsskiftet till 30,8 (17,7) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13,8 (8,3) procent
 • Resultat per aktie räknat på resultat från kvarvarande verksamheter
  efter betald skatt uppgick till 0,62 (0,32) SEK
 • I lokal valuta ökade omsättningen för kvartalet med 26 % i USA,
  20 % i Europa och med 20 % i Asien

Väsentliga händelser under perioden

 • IAR Systems etablerar försäljningskontor i Seoul, Korea
 • I-jet lanserad och försäljning inledd i slutet av kvartalet

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef IAR Systems Group AB: 46 708 65 10 05 e-post: stefan.skarin@iar.com

Fredrik Medin IR: 46 734 428888 e-post: fredrik.medin@iar.com

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i världen av programvara för programmering av processorer i inbyggda system.  Programvaran används av över 14 000 företag för att programmera processorer som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera bättre produkter snabbare till sina marknader.  IAR Systems är noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.

Taggar:

Om oss

Vi möjliggör nutidens produkter och framtidens innovationer IAR Systems är en världsledande leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Sedan 1983 har våra lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter baserade på inbyggda system. Våra produkter används av många av världens största bolag, men också av tusentals små och medelstora företag, inom en rad olika branscher såsom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things.

Prenumerera

Dokument & länkar