Secure Thingz utökar sitt erbjudande för säkerhet med paketerad lösning som efterlever myndigheters regelverk

Report this content

Stockholm, Sverige – 2 mars 2021 –  I.A.R. Systems Group AB (publ) (”IAR Systems”) meddelar idag att de lanserar Compliance Suite, som gör det möjligt för utvecklare att snabbt utveckla produkter som stödjer  IoT Security Foundation Compliance Framework. Compliance Suite innehåller både programvara, utbildning och supporttjänster i ett paket specifikt framtaget för att erbjuda företag ett färdigt  sätt att bygga applikationer som efterlever European EN 303645, UK & Australian 13 Best Practices, och US Cybersecurity Improvement Act (NISTIR 8259). Implementation av regelverk och best practices för IoT-produkter växer snabbt och finns i länder idag, exempelvis i England (NCSC), Singapore och Australien.  I Amerika betyder det bland annat att alla myndigheter enbart kan investera i produkter som följer dessa standarder. 

”Vi är glada över att göra det möjligt för våra kunder att uppfylla den bästa praxis-certifiering som tillhandahålls av IoT Security Foundation Compliance Framework", säger Haydn Povey, VD, Secure Thingz. "Vi tror att efterlevnad av dessa riktlinjer är avgörande för att göra det möjligt för IoT att bli framgångsrikt och säkersställa kundernas förtroende”. 

”Att hjälpa utvecklare att implementera god säkerhet för uppkopplade produkter är kärnan i IoTSF: s uppdrag och vi är mycket glada över att se organisationer som IAR Systems och Secure Thingz ta till sig vårt Compliance Framework”, säger John Moor, VD för IoT Security Foundation. (IoT Security Foundation) ”Förmågan att länka avancerade utvecklingsverktyg direkt in i ramverket är en ytterligare boost som säkerställer att utvecklare kan uppnå robust säkerhetsfunktionalitet, samtidigt som de kan fokusera på sina grundläggande applikationskrav.”

Compliance Suite från IAR Systems och Secure Thingz levererar en uppsättning säkerhetsprodukter  för att utöka utvecklingsverktygskedjan IAR Embedded Workbench. Sviten innehåller produkten C-Trust, plus en uppsättning förkonfigurerade säkerhetskontexter för både vanliga mikroprocessorer och avancerade säkerhetsenheter. Compliance Suite innehåller också utbildning och supporttjänster. 

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB
Email: stefan.skarin@iar.com

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

Prenumerera

Dokument & länkar