Delårsrapport från IAR Systems AB (publ.) för 1 januari - 30 juni 2004

Delårsrapport från IAR Systems AB (publ.) för 1 januari - 30 juni 2004 April-juni - Omsättningen uppgick till 27,0 (27,4) Mkr. - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-5,4) Mkr. - Resultatet före skatt uppgick till -0,7 (-5,4) Mkr. - Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,19) kronor - Licensförsäljningen uppgick till 26,0 (25,5) Mkr, och konsultförsäljningen uppgick till 1,0 (1,9) Mkr. - Licensaffär genomfördes med 3G kund i Japan på ca 2 Mkr. Januari-juni - Omsättningen uppgick till 54,7 (55,5) Mkr. - Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-8,5) Mkr, inklusive omstruktureringskostnader om 3,2 Mkr. - Resultatet före skatt uppgick till -5,0 (-8,9) Mkr - Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,31) kronor - Licensförsäljningen uppgick till 52,1 (51,8) Mkr, och konsultförsäljningen till 2,6 (3,7) Mkr. - Försäljningen i USA ökade med 24% i lokal valuta Övrigt - Olle Eriksson utsågs i juli till VD Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD, Tomas Wolf, tel: 018 16 78 00, mobil: 0708 320870, email: Tomas.Wolf@iar.se, Ekonomichef, Thomas Grandin, tel: 018 16 78 00, mobil: 0702 397 838, mail: Thomas.Grandin@iar.se. Information om IAR Systems AB finns på www.iar.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/11/20040810BIT00170/wkr0001.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar