• news.cision.com/
  • IAR/
  • Kommuniké från extra bolagsstämma i IAR Systems AB (publ.) 31 januari 2003

Kommuniké från extra bolagsstämma i IAR Systems AB (publ.) 31 januari 2003

Report this content

Kommuniké från extra bolagsstämma i IAR Systems AB (publ.) 31 januari 2003 Vid dagens extra bolagsstämma i IAR Systems AB (publ) beslöt stämman att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Nuvation Research Corporation till NRC Holding Inc. Köpeskillingen uppgår till USD 50 000. Överlåtelsen kommer att ha ekonomisk verkan från och med den 1 januari 2003. IAR Systems AB (publ.) Styrelsen Om IAR Systems IAR Systems, noterat på OM Stockholms Fondbörs O-lista, är ett av världens ledande företag vad avser programvaror för programmering av mikroprocessorer för inbyggda system. IAR Systems har verksamhet i Sverige, Danmark, England, Tyskland, Japan och USA. IAR´s produktportfölj omfattar programmeringsverktyg såsom kompilatorer och debuggers, specialanpassade verktyg för utveckling och test av Bluetooth-tillämpningar samt grafiska programmeringsverktyg. Med grafiska programmeringsverktyg avses verktyg som understödjer programmeringen av en mikroprocessor med hjälp av symboler och diagram, och som dessutom genererar programkod automatiskt till skillnad från vid traditionell programmering. Genom detta går produktutvecklingen snabbare samtidigt som användaren uppnår en förbättrad kvalitet. Mer information finns på www.iar.com För ytterligare information kontakta: Tomas Wolf, VD tomas.wolf@iar.se, 0708-320 870, 018-167800 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT01190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT01190/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar