Ib vogt ny aktör på svenska solenergimarknaden

Report this content

Tyska energibolaget ib vogt satsar nu på den svenska solenergimarknaden. I Luleå byggs den svenska projektverksamheten upp utifrån en ambitiös tillväxtplan och intresset från olika typer av samarbetspartners är stort.

Ib vogt är ett i grunden tyskt energibolag som de senaste 20 åren specialiserat sig på storskaliga solparker för kommersiellt bruk. Bolaget har stor internationell verksamhet med verksamhet i över 40 länder. För den svenska verksamheten ansvarar Jens Sperens och Tommy Schröder Andersen, som båda har lång erfarenhet från energibranschen, bland annat från Vattenfall Vindkraft, Skellefteå Kraft, Göteborg Energi, Nordex mfl. Från huvudkontoret i Luleå bygger de upp den svenska projektportföljen och intresset för storskaliga solparker är stort. 

- Vi har ett flertal projekt på gång på olika platser i Sverige. Det handlar om samarbeten med aktörer som på olika sätt vill öka möjligheterna att producera och konsumera fossilfri energi, och som är nyfikna på en solpark som komplement till annan energiproduktion, säger Jens Sperens. 

- Vi arbetar upp en stark portfölj av byggklara projekt. Inom de närmsta två-tre åren förväntas solparker i Sverige växa i antal och vi kommer finnas med och leda den utvecklingen.Vår ambition är att växa organiskt och bygga 2-3 parker årligen under flera år framåt, motsvarande cirka 1 TWh produktion, säger Tommy Schröder Andersen.

Det som gör Ib vogt speciellt är att tillgången till expertis för hela värdekedjan inom solenergi: Utveckling, design, finansiering, projektering, upphandling, konstruktion, drift, underhåll och förvaltning av parker. Bolaget erbjuder också högkvalitativa, nyckelfärdiga solparker för energibranschen och andra aktörer som vill investera i den. Moderbolaget, med cirka 540 medarbetare, har etablerat 27 kontor i Europa, Nordamerika, Asien och Afrika. 

För mer information, se https://www.ibvogt.com/se/

Ib vogt utvecklar storskaliga solparker och levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar för kommersiellt bruk. Vi hjälper dig som kund eller samarbetspartner att planera ditt projekt samt driva tillstånds- och andra juridiska processer. Vi bistår med tekniskt expertis och hjälper till att lösa nätanslutning. Tyska ib vogt tog steget in på den svenska marknaden under 2021.