Ebay förvärvar iBazar S.A.

EBAY FÖRVÄRVAR IBAZAR S.A. -Affären ger eBAY en ledande position inom alla större europeiska e- handelsmarknader- San Jose, Kalifornien och Paris, 22 februari, 2001 Idag meddelar eBay Inc.(NASDAQ:EBAY;www.ebay.com) världens marknadsplats online, att de ska förvärva iBazar S.A (www.iBazar.com), ett pionjärföretag inom auktionshandel online i Europa. Förvärvet omdefinierar den europeiska onlinehandeln. Förvärvet av iBazar, kombinerat med eBays starka position på nyckelmarknader i Europa, kommer ytterligare konsolidera eBays position i Europa och stärka eBAYs position på världsmarknaden betydligt. - Detta är ett enormt steg framåt för eBay. Genom detta strategiska grag har vi ökat vårt inflytande i Europa, samtidigt som vi stärker vår position på världshandelsmarknaden. Idag är vi mycket närmare att realisera vår dröm om en gränslös, global marknad där människor kan köpa och sälja nästan vad som helst, sade Meg Whitman VD och CEO för eBay Inc. " Baserat i Paris, introducerade iBazar on-linehandel för privatpersoner i Frankrike då företaget startade i oktober 1998. Idag inbegriper det "konsument till konsument"- och "företag till konsument"handel i 8 länder: Frankrike, Belgien, Brasilien, Frankrike, Holland, Portugal, Spanien och Sverige. iBazar har totalt en summa av 2,4 miljoner registrerade användare och under det fjärde kvartalet 2000 rapporterade företaget 3,1 miljoner nya objekt till försäljning på sajten och en bruttoförsäljning på $ 95 miljoner.Baserat på bruttoförsäljningen har iBazar en ledande position på alla sina marknader utom i Sverige. - Vi byggt upp iBazar till en av Europas bästa auktionssajter på Internet. Att ta oss vidare till nästa nivå kommer att bli lättare när vi blir en del av ett större företag. Det var speciellt viktigt för oss att hitta en partner som delar vår filosofi om handel online. En bättre partner än eBay finns inte i Internetvärlden idag, sade Pierre-Francois Grimaldi, VD och grundare av iBazar S.A. eBay finns redan på 8 marknader utanför USA. De finns i Storbritannien, Tyskland, Österrike, Frankrike, Italien, Kanada, Australien, Japan och Korea. På sina existerande europeiska marknader genererade eBays användare $ 137 miljoner i bruttoförsäljning bara under det fjärde kvartalet 2000. Baserat på bruttoförsäljningen är eBay nummer ett inom online-handel i Storbritannien, Tyskland, Kanada, Australien och Korea. Förvärvet, som kommer att genomföras som en kombinerad affärstransaktion, ska undersökas för godkännande av aktieägare, regeringsorgan och juridiska instanser för ett slutgiltigt genomförande under andra kvartalet 2001. Med ett bud på 100% av iBazars preferensaktier kommer eBay nyemmitera cirka 2,3 miljoner stamaktier till ett minimivärde av $ 66 och maxvärde av $12,2 miljoner vid fullbordandet. Baserade på mycket preliminära bedömningar är köppriset väntat att inkludera $ 6 miljoner för förvärvsrelaterade kostnader och uppskattandet av skulder och eget kapital vid affärens fullbordande. Bolaget förväntar sig att goodwillberäkningen även kommer att inkludera cirka $ 30 miljoner i samband med antagandet om eventuella nettoskulder vid balansdagen. Beräkningen av den slutlig köpeskilling och goodwill kan komma att variera i betydande grad utifrån dessa estimat och beror på ett antal faktorer, inkluderat tiden för att avsluta transaktionen och iBazar's rörelseresultat under perioden före avslutandet. Förvärvet väntas ha en nominell inverkan på eBays avkastning under 2001. På en pro formabasis, som utesluter amortering av goodwill och andra abstrakta tillgånga, väntas eBays helårsvinst per aktie sjunka med 4 cents med störst inverkan under det första kvartalet efter förvärvet. För ytterligare information kontakta: Philippe Plichon, Country Manager Sweden, iBazar Sverige AB Email : philippe.plichon@ibazar-group.com Mobile : 070 926 8976 Om eBay eBay är världens största handelsföretag on-line. Då det grundades 1995, skapade eBay en stark marknad för försäljning av varor och tjänster för en initierad kundkrets av individer och småföretagare. Varje dag är miljoner produkter till salu inom tusentals kategorier på sajten. eBay gör handel möjlig på regional, nationell och internationell basis med över 60 regionala sajter bara i USA samt specifika nationella sajter i Storbritannien, Kanada, Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike,Korea, Japan och Australien. I och med förvärvet av Half.com i juli 2000 kan eBay nu dra nytta av en marknad som kombinerar traditionell auktion- och fastprishandel. Om iBazar iBazar är en av de ledande auktionssajterna i Europa med 2,4 miljoner registrerade användare i de 8 länder där man finns. iBazar är den ledande auktionssajten i Frankrike, Italien, Spanien, Brasilien, Holland, Belgien och Portugal, och den näst största i Sverige. iBazars första websajt presenterades i oktober 1998 och företagets internationella expansion startade året efter. Cirka 70% av iBazars användare är bosatta utanför Frankrike. Framtidsperspektiv Detta tillkännagivande innehåller uttalanden om framtida perspektiv som innebär risker och osäkerheter. Verkliga resultat kan skilja sig från de som diskuteras här. Faktorer som kan innebära eller medföra sådana avvikelser inkluderar, men är inte avhängig av; regeringsmottagande och timing samt juridiska godkännanden för transaktionen, möjligheten att transaktionen inte slutförs, användarnas- och leverantörernas reaktion på transaktionen samt iBazars framtida tillväxt och konkurrenternas reaktioner. Ytterligare riskfaktorer inkluderar bibehållandet av anställda, upprätthållandet av iBazars position under perioden fram till det att affären är avslutad och därefter behovet av att koordinera strategi och resursutnyttjande i de två företagen, likväl som den potentiella integreringen av respektive företags räkenskaper, managementinformation, personalresurser och andra administrativa system för att genomföra ett effektivt styrsystem. Faktorer relaterade till den internationella expansionen som kan vara anledning till, eller bidra till, sådana skillnader inkluderar, men är inte begränsad till; utländska valutor, växelkurser och fluktuationer, regleringar, politiska och ekonomiska förhållanden i Frankrike och andra delar av Europa och Sydamerika där iBazar är aktivt. Mer information om potentiella faktorer som kan inverka på eBays aktiviteter och finansiella resultat finns inkluderade i eBays formulär 10-Q för perioden fram till 30:e september, 2000 under rubriken "Riskfaktorer" och "Managementdiskussioner och analyser av finanssituation och resultat av aktiviteter," - den gällande rapporten i formuläret 8-K från den 16:e januari 2001 och rapporten som kommer att skickas ut i samband med detta uttalande. Alla framtidsanalyser är baserade på information tillgänglig för eBay och iBazar och från och med detta datum tar ingen av företagen ansvar för att uppdatera sådana uttalanden. För ytterligare information kontakta: Philippe Plichon, Country Manager Sweden, iBazar Sverige AB Email : philippe.plichon@ibazar-group.com Mobile : 070 926 8976 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01390/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01390/bit0002.pdf

Dokument & länkar