IBS får stororder från AxFlow

Report this content

IBS får stororder från AxFlow IBS har valts av distributören AxFlow för att leverera en mycket omfattande programvarulösning som skall hantera försäljnings- och distributionsverksamheten i AxFlows 17 helägda europeiska dotterbolag. AxFlow skall med IBS programvara ASW optimera försäljning, inköp, service och distribution med ett gemensamt system för hela AxFlow- koncernen. Ordern inkluderar även hårdvara, installation och outsourcingtjänster. AxFlow marknadsför och distribuerar packningar, pumpar och tätningar för processindustrin. Företaget är störst i Europa vad gäller förträngningspumpar. AxFlow är ett av åtta affärsområden inom Axel Johnson International. "Med få undantag har vi i dagens läge olika affärs- och kommunikationssystem i de olika länderna," säger Curt Källström, VD för AxFlow-koncernen. "Vi ser fram emot att kunna tillämpa totallösningen från IBS eftersom vi är övertygade att vi mycket snabbt kommer att få en bra avkastning på investeringen, mätt både i effektivitet och lönsamhet. Genom att vi också lägger ut driften av systemet kommer vi att kunna helt fokusera på våra affärsmässiga mål." Installationen av AxFlows lösning från IBS har redan börjat i Belgien, för att inom kort fortsätta i England och Irland. När projektet är klart kommer samtliga 17 länder inom AxFlow-koncernen att använda det gemensamma systemet. "IBS helhetslösning, vår internationella profil samt vår fokusering på handel och varuförsörjning var avgörande för AxFlows val av IBS. På en tuff marknad fortsätter vi att ta marknadsandelar," säger Gustaf Lindgren, VP Sales and Marketing för IBS-koncernen. För mer information, vänligen kontakta: Thomas Enzell Gustaf Lindgren VD, IBS Sverige AB VP Sales and Marketing, IBS-koncernen Tel. +46 (0)70 561 4640, +46 (0)8 627 23 62 Tel: +46 (0)8 627 4548 thomas.enzell@ibs.se gustaf.lindgren@ibs.se AxFlow är ett helägd dotterbolag i Axel Johnson International AB, som är en del av Axel Johnson-koncernen. AxFlows omsättning förra året uppgick till 976 miljoner kronor, med ett rörelseresultat om 31.1 miljoner kronor. AxFlow har 400 anställda. IBS AB är en ledande leverantör av affärssystem för varuförsörjning, ekonomistyrning och hantering av kundrelationer, riktade främst till distributörer och tillverkarande företag. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora grossister samt säljande och tillverkande företag inom internationella koncerner, speciellt sådana verksamma inom läkemedel, elektronik, industrikomponenter, fordonsindustri, maskiner, industriella förnödenheter och konsumentkapitalvaror. IBS har av AMR Research rankats som den ledande leverantören av programvaror och tjänster för supply chain execution. IBS har ca. 5 000 kunder, bland andra ledande företag såsom Volvo, Miele, Nautors's Swan, Nintendo of Europe, Galexis, Ciba Vision, Maxell, ABB, Expert, Cartier och Lear Corporation. IBS omsätter ca 2,6 miljarder kronor, har ca 2 200 anställda och dotterbolag i 22 länder. För mer information, besök gärna www.ibs.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00640/wkr0002.pdf

Dokument & länkar