Slutgiltigt resultat av IBS företrädesemission

IBS nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare är nu avslutad. Deccan Value Advisors, som garanterade nyemissionen, tecknade sin andel i nyemissionen samt ytterligare 75 000 A-aktier och 11 087 943 B-aktier. Härigenom blev emissionen fulltecknad.

Enligt ett pressmeddelande daterat 4 juli äger Deccan Value Advisors 20,0 procent av aktierna och 38,7 procent av rösterna i IBS.

Genom nyemissionen ökar antalet A-aktier med 1 575 000 aktier och antalet B-aktier med 40 229 015 aktier. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att uppgå till 4 725 000 A-aktier och 120 687 045 B-aktier.

De nya B-aktierna beräknas bli föremål för handel på OMX Nordiska Börs Stockholm från och med den 17 juli 2008.

Nyemissionen tillför bolaget cirka 397 miljoner kronor före emissionskostnader.

Ytterligare B-aktier kommer inom kort att tillkomma genom emission av aktier som vederlag för Deccan Value Advisors emissionsgaranti i enlighet med träffat garantiavtal. Exakt antal utgivna aktier kommer att anges i ett separat pressmeddelande så snart formellt emissionsbeslut fattats.

IBS AB

Styrelsen

Dokument & länkar