IBX når nya kundgenombrott i Norden

IBX har de senaste månaderna upplevt en kraftig tillväxt i hela Norden. Bolaget har fått en rad nya viktiga kunder såsom SAAB, Finnair och Helse Øst. Senast i raden är danska läkemedelsbolaget Lundbeck som bland annat tillverkar Cipramil.

IBX ska under de kommande tre åren leverera e-handelslösningar och konsulttjänster för vidareutvecklingen av Lundbecks elektroniska inköpssystem. Målet med samarbetet är att effektivisera Lundbecks inköpsprocesser och minska de samlade inköpskostnaderna. De senaste åren har Lundbeck utvecklat en egen e-handelslösning. Företaget går nu vidare och påbörjar ett effektiviseringsarbete som ska leda till besparingar vid inköp av indirekta varor och tjänster. Samarbetet omfattar Lundbecks samlade verksamhet på samtliga marknader. – IBX har den expertis som krävs för att säkerställa att vi uppnår den förändring av vår inköpsstruktur som vi eftersträvar. IBX har omfattande erfarenhet av att implementera effektiva lösningar i stora internationella företag. Det var ett avgörande kriterium när vi gjorde vårt val, säger Erling Borup, inköpschef på Lundbeck. Det treåriga avtalet omfattar alla IBX tjänster, bland annat utarbetning och löpande uppdatering av elektroniska inköpskataloger, implementering av IBX verktyg samt elektronisk integration av Lundbecks utvalda leverantörer. Avtalet ger även Lundbeck möjlighet att effektivt integrera sina dotterbolag i den centrala inköpslösningen. – Det känns mycket spännande att inleda ett samarbete med Lundbeck. Samarbetet innebär att vi stärker vår position inom läkemedelsindustrin och förbättrar vår marknadsposition i Danmark. IBX är idag ledande i Norden inom effektivisering av inköp. Vi går nu vidare och kommer att använda våra erfarenheter och framgångar på den nordiska marknaden till att nå nya genombrott i Europa, säger Peter Lageson, marknadschef på IBX. Lundbeck är det femte i raden av stora danska företag (Arla Foods, Bang & Olufsen, Novo Nordisk, Novozymes), som inom loppet av några år har valt IBX som samarbetspartner för elektroniska inköp. – Vi är mycket stolta över att ännu ett av Danmarks storföretag väljer oss som samarbetspartner för att skapa en effektiv elektronisk inköpslösning. Samtidigt bekräftar våra avtal med Lundbeck ännu en gång att nordiska företag intar en frontposition när det handlar om att utnyttja elektroniska inköpsprocesser som ett strategiskt verktyg med målet att skapa stora besparingar och därmed stärka konkurrensen, säger Søren Ohm, landschef på IBX Danmark. För ytterligare information kontakta: Peter Lageson, marknadschef IBX, Tlf.: +46 70 37 55 105, E-mail: peter.lageson@ibx.se Søren Ohm Povlsen, landschef IBX Danmark , Tlf:+45 29 99 68 60, E-mail: søren.ohm@ibx.dk

Dokument & länkar