Norska vårdföretaget Helse Øst inleder inköpssamarbete med IBX

IBX och Helse Øst inleder ett samarbete kring leverans av e-handelslösningar och konsulttjänster. Helse Øst gör inköp för cirka fyra miljarder NOK per år. Samarbetet omfattar hela Helse Østs verksamhet och ska resultera i effektiviseringar och en förenklad administration för av inköp av varor och tjänster.

2001 vann IBX, i hård konkurrens med flera andra spelare, den norska statens upphandling gällande uppbyggnad och drift av elektroniskt inköp. Därefter skrev IBX ett ramavtal med den norska staten, omfattande samtliga offentliga verksamheter i Norge. Helse Øst är det trettionde offentliga bolaget som blir kund hos IBX i Norge och samtidigt det första av de regionala hälsoföretagen som använder tjänsten. Helse Øst är ett statligt vårdföretag med ansvar för specialisthälsotjänsterna i Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark och Østfold. Totalt erbjuds 1, 6 miljoner människor tjänster från gruppens sju hälsoföretag. Gruppen har en sammanlagd budget på 22 miljarder NOK per år och cirka 31 000 medarbetare. Helse Øst gör inköp för närmare fyra miljarder NOK årligen, inklusive inköp av hälsotjänster. – Vi börjar använda e-handel som ett verktyg för att effektivisera och säkra inköpsprocesserna. Samarbetet med IBX ska bidra till en effektivare samverkan med våra leverantörer, samt förbättra kvaliteten på varukatalogerna i inköpssystemen, säger Anders Skumsnes, avdelningsdirektör för logistik och inköp Helse Øst. Över 100 ramavtal kan komma att göras tillgängliga elektroniskt. Beslutet om vilka som kommer att använda ehandel.no på uppdrag av Helse Øst blir en del av projektarbetet. – Vi är mycket glada över att skriva avtal med Helse Øst. Det blir vår trettionde offentliga kund i Norge och snart tror jag att vi kommer att kunna se effekterna av ett mer effektivt inköpsarbete inom det norska offentliga systemet. Samarbetet kommer att medföra stora besparingar för Helse Øst och vi hoppas och tror att det ska leda till att andra hälsoföretag samt både privata och offentliga företag kommer att titta närmare på liknande lösningar , säger Peter Lageson marknadsdirektör IBX. IBX har tidigare slutit avtal med 29 andra offentliga verksamheter i Norge om användandet av de inköps- och marknadsplatstjänster som Helse Øst nu implementerar. Bland dessa finns Oslo kommun, Trondeheim kommun, Stavanger kommun, Bergen kommun, Bærum kommun, Fredrikstad kommun, Hamar kommun, Buskerud fylkeskommun m.fl. För ytterligare information besök www.ibx.se, www.helse-ost.no eller kontakta: Anders W. Skumsnes Avdelningsdirektör, logistik och inköp, Helse Øst Tel: +47 90 97 50 40 E-mail: anders.wiland.skumsnes@helse-ost.no Oddmar Johannesen Försäljningschef, IBX Norge Tel.: +47 97161333 E-mail: oddmar.johannesen@ibx.no Peter Lageson Marknadsdirektör IBX Tel: +46 703 75 51 05 E-mail: peter.lageson@ibx.se

Dokument & länkar