Wåhlin fastigheter AB tecknar 4-årsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential

Wåhlin fastigheter är idag ett av de stora privatägda fastighetsföretagen i Stockholm och är inriktade på långsiktig förvaltning av det egna fastighetsbeståndet, nybyggnation och renovering av egna äldre bostadshus. Företaget har tecknat ett 4-årsavtal med analys- och programvaruföretaget IC-Potential om leverans av medarbetarundersökningar och analyssystem. Samarbetet omfattar samtliga medarbetare inklusive dotterbolag.

Wåhlin fastigheter har efter en noggrann kartläggning valt IC-Potentials koncept för medarbetarundersökningar, med analysprogramvaran HumanPotential™. Programvaran genererar chefsrapporter med tydliga prioriteringslistor samt handlingsplaner och stöd för att utveckla ett effektivt förändringsarbete.

"IC-Potentials tydliga gapmetodik ger bra förutsättningar för våra chefer och medarbetare att förstå resultatet från medarbetarundersökningen och skapa ett engagemang för att kunna arbeta aktivt med utvecklingsarbetet. Programvarorna ger oss överblick och stöd genom hela arbetsprocessen och hjälper oss att komma i mål med efterföljande förbättringsarbete” säger Fredrik Jansson, VD på Wåhlin fastigheter.

"Wåhlin fastigheter bedriver en långsiktig och aktiv förvaltning av sitt fastighetsbestånd. Det känns inspirerande att få utveckla ett framgångsrikt och långt samarbete som skapar utrymme för att förädla organisationen i rätt riktning”, säger Marcos Jorge, grundare och VD på IC-Potential.

För mer information kontakta:
Fredrik Jansson, VD på Wåhlin Fastigheter, 08-514 935 01, E-post, f.jansson@wahlinfastigheter.se

Marcos Jorge, VD på IC-Potential AB, +46 708-660 360, E-post, marcos.jorge@ic-potential.com

Kort om Wåhlin Fastigheter: 
Wåhlin fastigheter är ett fastighetsbolag som främst är inriktad på långsiktig förvaltning av det egna fastighetsbeståndet, nyproduktion av funktionella bostäder och renovering av egna äldre bostadshus. Wåhlin fastigheter är ett av de större privatägda fastighetsföretagen i Stockholm med ett nittiotal fastigheter bestående av cirka 3000 lägenheter med tillhörande garage- och parkeringsplatser. Fastigheterna finns i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Danderyd, Järfälla och Märsta. Läs mer på http://www.wahlinfastigheter.se.

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför kund- och medarbetarundersökningar i syfte att effektivisera kundens organisation och förbättra dess lönsamhet. Vi erbjuder IT-stöd genom hela arbetsprocessen. Vår arbetsmodell klargör kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer förbättringsarbetet i rätt riktning. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Akzo Nobel, Bankgirot, Bring CityMail, HSB, HUI, Hufvudstaden, Jula, Metro, Panasonic och Volkswagen. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com

Om oss

IC-Potential är ett oberoende svenskt analys- och programvaruföretag. IC-Potential ger IT-stöd genom hela arbetsprocessen i kund- och medarbetarundersökningar. Vårt uppdrag fokuserar på klargöra kundernas utvecklingsbehov, aktiverar deras organisation i förändringsarbetet och stödjer cheferna i förbättringsarbetet. Bolaget ägs av fem privata ägare och närmare 80% ägs av personal som arbetar operativt i företaget. IC-Potential har i nästan 20 år samarbetat med många av Sveriges mest framgångsrika företag i ett 10-tal branscher och våra undersökningar genomförs i ett 30-tal länder.

Prenumerera