Nästan en tiondel saknar ekonomisk buffert

Report this content

Enligt en ny Sifo-undersökning, genomförd på uppdrag av ICA Banken, uppger hela åtta av tio (80 procent) att de sparar regelbundet, samtidigt visar undersökningen att mer än en halv miljon svenskar, eller åtta procent av Sveriges befolkning*, inte skulle klara av att betala en oförutsedd utgift på 20 000 kronor utan att ta ett lån eller sälja något. ICA Bankens vardagsekonom Magnus Hjelmér menar att fler borde prioritera sparbufferten högre.

Oförutsedda utgifter drabbar alla titt som tätt och då är en sparbuffert viktig för att känna trygghet i sin ekonomi.

Mer än en halv miljon, eller åtta procent av Sveriges befolkning skulle inte klara av att betala en oförutsedd avgift på 20 000 kronor utan att behöva sälja något eller ta ett lån, det visar den nya Sifo undersökningen. Magnus menar att en förklaring till varför nära en tiondel av Sveriges befolkning står utan ekonomisk fallskärm kan bero på felaktiga prioriteringar samt bristande kunskap och självsäkerhet. Undersökningen visar nämligen också att åtta av tio sparar regelbundet och att nästan en av tio (8 procent) inte känner sig självsäkra när de sparar ändamålsenligt eller budgeterar sin inkomster och utgifter.

- Buffertsparande borde vara av högsta prioritet för alla. Det ger en psykologisk trygghet och gör att din ekonomi står emot konsekvenserna av en oförutsedd utgift. Jag brukar rekommendera att sparbufferten är stor nog att täcka minst tre månadsutgifter. Det säkrar att du inte hamnar i en akut ekonomisk kris även om du exempelvis skulle bli av med ditt arbete. När man har säkrat sin buffert är det minst lika viktigt att prioritera sitt lång- och kortsiktiga sparande, säger Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA Banken.

För den som vill få bättre koll på buffert och hur man prioriterar samt fördelar sitt sparande ger Magnus Hjelmér några tips som du hittar på: www.icabanken.se/buffert

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: press@ica.se
icabanken.se, icagruppen.se

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av ICA Banken. Den bygger på 1 002 intervjuer bland svenska allmänheten i Sifos riksrepresentativa Sverigepanel. Datainsamlingen gjordes i mars 2021.

* I åldrarna 18 till +100

Prenumerera

Dokument & länkar