ICA Fastigheter bygger sin första butik helt i svenskt trä

Report this content

När första spadtaget tas till nya ICA Supermarket Lindvallen i Sälenfjällen inleds ICA Fastigheters första byggnation av en ICA-butik helt i svenskt massivträ. Fastigheten har stort hållbarhetsfokus där såväl material som formspråk bygger vidare på traktens lokala byggnadstradition. 

- ICA Fastigheter vill vara med och skapa ett mer hållbart samhälle och vi är glada över att kunna bygga vår första butik helt i massivträ. Att bygga av svensk skog är bra för såväl klimatet som för den svenska landsbygden. Trä är ett hållbart och långsiktigt materialval och vi tror att det finns stor potential att bygga mer i trä i våra projekt framöver, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter.

Foto: Liljewall arkitekter

Virket som används kommer uteslutande från Sverige och regionerna Västerbotten och Norrbotten samt delar av Västernorrland. Det stora gavelmotivet markerar huvudentrén och genom fasadglaset exponeras träkonstruktionen med pelare. Fasaden är klädd med svensk, liggande limträpanel och husets knutar accentueras med stående panel som är målad i Falu Svart.

- ICA Supermarket Lindvallen blir inte bara en fin butik som kunderna kommer uppskatta, det är dessutom en butik som är byggd av den svenska landsbygden och som ligger i miljömässig framkant, säger Lena Boberg. 

Byggnaden ska certifieras i högsta miljöklass. En konceptlösning där butikens högteknologiska kylanläggning är kopplad mot en geoenergilösning kommer säkra att fastigheten får effektiv uppvärmning och kylning med minimal elförbrukning – såväl vinter- som sommartid. Genom att ta tillvara på den solenergi som finns lagrad i berg, jord och grundvatten kommer fastigheten producera värme och kyla som är förnybar.

FAKTA ICA Supermarket Lindvallen

Fastighetsbeteckning: Västra Sälen 5:3 

Ort: Sälen, Lindvallen

Yta: ca 2 100 kvadratmeter (BTA)

Miljöklass: Miljöbyggnad Guld

Planerad byggstart: Första spadtag 19 november 2019

Planerad invigning: vintern 2020/2021

Fastighetsägare:  ICA Fastigheter AB

Arkitekter: Liljewalls arkitekter

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,
icafastigheter.se, icagruppen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar