ICA Försäkring först med skydd för hushåll som investerat i förnyelsebar energi

Report this content

Allt fler hushåll gör investeringar i förnyelsebar energi, exempelvis solceller, men hittills har inget försäkringsbolag försäkrat utebliven elproduktion. Men från och med den första oktober i år erbjuder ICA Försäkring, som första försäkringsbolag i Sverige, sina kunder möjligheten att få ersättning vid utebliven elproduktion från solceller, vind och vattenkraft om deras villa drabbas av en ersättningsbar egendomsskada.

- Vi ser att allt fler småhusägare väljer lösningar där de via exempelvis solceller täcker sitt hushållsbehov av el, säljer sitt överskott eller laddar sin bil. Vi vill att fler ska våga ta steget och investera i hållbar energiproduktion och därför har vi tagit fram en försäkring som ökar tryggheten och ger ekonomisk kompensation om deras elproduktion uteblir. För oss på ICA Försäkringar är det viktigt att vara lyhörda på vad våra kunder efterfrågar och hela tiden anpassa vårt erbjudande efter den verklighet som våra kunder lever i, säger Johan Nilsson, produktansvarig Egendom på ICA Försäkring.

Skyddet innebär att man som husägare får ersättning för den el som man till följd av skadan är förhindrad att producera under tiden skadan åtgärdas. Ersättningen är begränsad till 50 kronor per dag och max 30 000 kr per skada. Försäkringsskyddet gäller initialt kunder som idag har villaförsäkring plus hos ICA Försäkringar.

- För ICA Försäkringar är frågan om hållbarhet central och genomsyrar allt vi gör. ICA Försäkringar kommer fortsätta erbjuda våra kunder nya typer av försäkringsskydd som är kopplade till områden som berör hållbarhet och klimat. Vi kommer även se över hur vi på ICA Försäkringar tillsammans med andra delar inom ICA-koncernen kan hjälpa de kunder som vill investera i förnybar energi till sitt hus, säger Johan Nilsson, produktansvarig Egendom på ICA Försäkringar.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,

icaforsakring.se, icagruppen.se

Taggar:

Dokument & länkar