Förändring i ICA Gruppens valberedning

Report this content

Tidigare kommunicerad valberedning inför ICA Gruppens årsstämma 2021 förändras genom att Spiltan Fonder har utsett Emma Englén till ledamot i ICA Gruppens valberedning istället för Rebecka Dahlin.

Efter denna förändring består valberedningen inför ICA Gruppens årsstämma 2021 av följande ledamöter: Tomas Emanuelz och Anna-Karin Liljeholm, som representerar ICA-handlarnas Förbund, Tommi Saukkoriipi som representerar SEB Investment Management samt Emma Englén som representerar Spiltan Fonder.

I enlighet med årsstämmans beslut ska ICA Gruppens valberedning bestå av fyra ledamöter som representerar bolagets större aktieägare varav två ska utses av den största ägaren. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor eller revisorer.

Valberedningen ska även ta fram förslag avseende styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete och arvode för bolagets revisor.

Sammantaget representerar valberedningen cirka 56 procent av rösterna och kapitalet i ICA Gruppen (baserat på en ägarförteckning tillhandahållen av Euroclear Sweden AB per den sista handelsdagen i augusti 2020). Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen ombeds att göra det senast den 31 december 2020 via e-post till arsstamma@ica.se eller via brev till ICA Gruppen AB, Att. Per Behm, 169 04 Solna.

 

För mer information

ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52
icagruppen.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar