Godkännandeprocess för avyttringen av 17 butiker i Litauen påbörjad

Report this content

I oktober 2017 beslutade litauiska konkurrensmyndigheten att godkänna Rimi Litauens förvärv av UAB Palink under förutsättning att 17 utpekade butiker avyttrades innan transaktionen kan slutföras. Rimi och UAB Palink har nu tecknat avyttringsavtal för dessa 17 butiker, men innan affärerna kan slutföras måste köparna utvärderas av en utsedd förtroendeman och godkännas av konkurrensmyndigheten.

Efter att köparna är godkända bedömer ICA Gruppen att förvärvet av UAB Palink kan slutföras under andra kvartalet 2018. UAB Palink äger och driver dagligvarukedjan IKI.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar