ICA avyttrar samtliga aktier i Hemtex till Kid

Report this content

ICA Gruppen har idag avyttat samtliga aktier i Hemtex till norska hemtextilkedjan Kid ASA. Köpeskillingen på skuldfri bas uppgår till 226 mkr vilket efter transaktionskostnader innebär en reaförlust om cirka 400 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2019. Reaförlusten kommer att redovisas som jämförelsestörande post och transaktionen slutförs den 14 maj. I samband med detta lämnar Tony Holmberg ICA Gruppens koncernledning  och går in i ICA Sveriges ledningsgrupp.

Hakon Invest gick in som delägare i Hemtex 2008, och bolaget är sedan 2015 ett helägt dotterbolag till ICA Gruppen. Hemtex har idag 141 butiker och omsatte 1020 miljoner SEK år 2018. ICA Gruppen kommer att fortsätta sitt inköpssamarbete med Hemtex inom hemtextil och det innefattar även ett utökat samarbete under varumärket Hemtex24h som kommer lanseras under hösten 2019 hos ICA.

Tony Holmberg som ansvarat för ICAs specialerbjudande inklusive Hemtex lämnar i och med detta också koncernledningen och går över till ICA Sveriges ledningsgrupp som Affärsansvarig Special.

-          Hemtex medarbetare får nu en ny ägare med ett tydligt fokus på hemtextil vilket jag tror gör bolaget starkare. Hemtextil kommer fortsatta vara en viktig del av ICAs specialsortiment och vi kommer att fortsätta samarbetet kring inköp och produktsortiment även med den nya ägaren, vilket gör att vi kommer att behålla de synergier som funnits, säger Per Strömberg, vd på ICA Gruppen.

-          Jag vill också tacka Tony som framgångsrikt lagt en ny strategi för vårt specialerbjudande. Ett arbete som bland annat resulterat i att vi nu organisatoriskt integrerar ICA Special som en del av ICA Sverige.

Rådgivare till ICA Gruppen var ABG Sundal Collier och GDA Advokatbyrå.

Se även pressmeddelande från Kid på https://newsweb.oslobors.no/

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52

Taggar:

Prenumerera