ICA-butikernas försäljning i april 2020

Report this content

Försäljningen i ICA-butikerna steg med 5,9 procent i april 2020 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 5,6 procent.

April 2020 Januari – april 2020
Butiksförsäljning
exkl moms
Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 3 586 10,3% 8,7% 13 169 10,6% 9,3%
ICA Kvantum 2 685 7,3% 6,7% 10 201 8,4% 7,4%
ICA Supermarket 3 102 0,8% 2,1% 11 980 4,0% 5,4%
ICA Nära 1 607 4,2% 4,4%  6 091 7,3% 7,3%
Total 10 979 5,9% 5,6% 41 441 7,6% 7,4%

Under april 2020 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 10 979 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 5,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-april 2020 uppgick försäljningen till 41 441 Mkr, en ökning med 7,6 procent jämfört med i fjol.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för april månad uppgår till +1,8%.

Per den 30 april uppgick antal ICA-butiker till 1 270. Butiksförsäljningen för maj publiceras den 8 juni 2020 kl 08:45.

För samtliga publiceringsdatum 2020, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52

Prenumerera

Dokument & länkar