ICA-butikernas försäljning i december 2017

Försäljningen i ICA-butikerna steg med 4,3 procent i december 2017 jämfört med motsvarande månad året innan. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 3,6 procent.

December 2017 Januari – december 2017
Butiksförsäljning
exkl moms
Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 3 619 5,1% 4,2% 34 897 3,2% 3,0%
ICA Kvantum 2 745 5,5% 3,7% 27 866 4,1% 2,1%
ICA Supermarket 3 117 3,0% 2,6% 34 520 2,5% 2,1%
ICA Nära 1 473 3,3% 3,7% 17 051 2,1% 2,3%
Total 10 953 4,3% 3,6% 114 334 3,1% 2,4%

Under december 2017 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 10 953 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 4,3 procent jämfört med samma månad året innan. Under perioden januari-december 2017 uppgick försäljningen till 114 334 Mkr, en ökning med 3,1 procent jämfört med året innan.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för december månad uppgår till -0,4%.

Per den 31 december 2017 uppgick antal ICA-butiker till 1 287. Butiksförsäljningen för januari publiceras den 8 februari 2018 kl 07:00.

För samtliga publiceringsdatum 2018, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender 

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar