ICA-butikernas försäljning i februari 2021

Report this content

Försäljningen i ICA-butikerna steg med 1,9 procent i februari 2021 jämfört med motsvarande månad i fjol. Även i jämförbara butiker ökade försäljningen med 1,9 procent.

Februari 2021 Januari – februari 2021
Butiksförsäljning
exkl moms
Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 3 160 5,2% 4,3% 6 496 7,1% 6,2%
ICA Kvantum 2 407 1,4% 1,5% 4 956                     2,8% 3,1%
ICA Supermarket 2 784 -1,0% -1,1% 5 728 0,6% 0,6%
ICA Nära 1 432 1,5% 3,2% 2 937 3,7% 5,3%
Total 9 784 1,9% 1,9% 20 117 3,6% 3,6%

Under februari 2021 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 9 784 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 1,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-februari 2021 uppgick försäljningen till 20 117 Mkr, en ökning med 3,6 procent jämfört med i fjol.

I månadsförsäljningen ingår från och med 2021 även online-avgifter, främst kopplat till hemleveranser. Detta motsvarar ca 30 Mkr eller 0,3% av försäljningen för januari-februari. För att nå jämförbarhet har 2020 års siffror justerats.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för februari månad uppgår till -3,6%. Den negativa kalendereffekten beror på skottdagen i fjol.

Per den 28 februari uppgick antal ICA-butiker till 1 266. Butiksförsäljningen för mars publiceras den 12 april kl. 08:45.

För samtliga publiceringsdatum 2021, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52

Prenumerera

Dokument & länkar