ICA-butikernas försäljning i juli 2021

Report this content

Försäljningen i ICA-butikerna ökade med 3,6 procent i juli 2021 jämfört med motsvarande månad i fjol. Jämförbara butiker ökade försäljningen med 3,4 procent.

Juli 2021 Januari – juli 2021
Butiksförsäljning
exkl moms
Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 3 697 1,9% 1,3% 24 886 2,7% 2,0%
ICA Kvantum 2 734 1,8% 1,3% 18 552 0,9% 0,6%
ICA Supermarket 3 524 4,5% 4,5% 21 972 0,6% 0,6%
ICA Nära 1 998 8,1% 8,9% 11 648 2,5% 3,4%
Total 11 954 3,6% 3,4% 77 058 1,6% 1,5%

Under juli 2021 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 11 954 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 3,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-juli 2021 uppgick försäljningen till 77 058 Mkr, en ökning med 1,6 procent jämfört med i fjol.

Kalendereffekten i juni bedöms uppgå till +0,4%.

Per den 31 juli uppgick antal ICA-butiker till 1 267. Butiksförsäljningen för augusti publiceras den 8 september kl. 08:45.

För samtliga publiceringsdatum 2021, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52