ICA-butikernas försäljning i juni 2020

Försäljningen i ICA-butikerna steg med 8,7 procent i juni 2020 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 8,5 procent.

Juni 2020 Januari – juni 2020
Butiksförsäljning
exkl moms
Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 3 778 12,7% 11,1% 20 566 11,3% 9,9%
ICA Kvantum 2 773 9,6% 9,0% 15 676 8,5% 7,7%
ICA Supermarket 3 306 4,2% 5,5% 18 469 3,9% 5,2%
ICA Nära 1 762 7,7% 7,9%  9 510 7,5% 7,6%
Total 11 618 8,7% 8,5% 64 222 7,8% 7,6%

Under juni 2020 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 11 618 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 8,7 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-juni 2020 uppgick försäljningen till 64 222 Mkr, en ökning med 7,8 procent jämfört med i fjol.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för juni månad uppgår till 0,0%.

Per den 30 juni uppgick antal ICA-butiker till 1 269. Butiksförsäljningen för juli publiceras den 10 augusti 2020 kl 08:45.

För samtliga publiceringsdatum 2020, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52

Prenumerera

Dokument & länkar