ICA-butikernas försäljning i maj 2020

Försäljningen i ICA-butikerna steg med 7,9 procent i maj 2020 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 7,7 procent.

Maj 2020 Januari – maj 2020
Butiksförsäljning
exkl moms
Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 3 619 12,3% 10,6% 16 788 10,9% 9,6%
ICA Kvantum 2 702 7,9% 7,3% 12 903 8,3% 7,4%
ICA Supermarket 3 183 3,3% 4,6% 15 163 3,8% 5,2%
ICA Nära 1 658 7,9% 8,1%  7 749 7,4% 7,5%
Total 11 163 7,9% 7,7% 52 603 7,7% 7,4%

Under maj 2020 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 11 163 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 7,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-maj 2020 uppgick försäljningen till 52 603 Mkr, en ökning med 7,7 procent jämfört med i fjol.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för maj månad uppgår till -1,8%.

Per den 31 maj uppgick antal ICA-butiker till 1 269. Butiksförsäljningen för juni publiceras den 8 juli 2020 kl 08:45.

För samtliga publiceringsdatum 2020, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52

Prenumerera

Dokument & länkar