ICA-butikernas försäljning i mars 2019

Report this content

Försäljningen i ICA-butikerna sjönk med 2,8 procent i mars 2019 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker minskade försäljningen med 3,0 procent.

Mars 2019 Januari – mars 2019
Butiksförsäljning
exkl moms
Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 3 085 -3,3% -4,3% 8 661 1,5% 0,5%
ICA Kvantum 2 444 -3,6% -3,5% 6 905 0,5% 0,6%
ICA Supermarket 2 961 -2,1% -2,4% 8 446 1,1% 0,7%
ICA Nära 1 469 -1,8% -0,9% 4 135 0,4% 1,6%
Total   9 959 -2,8% -3,0%   28 147 1,0% 0,7%

Under mars 2019 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 9 959 Mkr exklusive moms, vilket är en minskning med 2,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-mars 2019 uppgick försäljningen till 28 147 Mkr, en ökning med 1,0 procent jämfört med i fjol.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för mars månad uppgår till -5,3% vilket framförallt förklaras av att påsken i år infaller i april medan den låg i mars i fjol.

Per den 31 mars uppgick antal ICA-butiker till 1 274. Butiksförsäljningen för april publiceras den 9 maj 2019 kl 08:45.

För samtliga publiceringsdatum 2019, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender 

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar: