ICA-butikernas försäljning i september 2021

Report this content

Försäljningen i ICA-butikerna ökade med 0,9 procent i september 2021 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 0,6 procent.

September 2021 Januari – september 2021
Butiksförsäljning
exkl moms
Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 3 287 1,8% 1,1% 31 746 2,4% 1,7%
ICA Kvantum 2 500 0,7% 0,0% 23 708 0,9% 0,4%
ICA Supermarket 2 971 -0,1% 0,1% 28 159 0,4% 0,4%
ICA Nära 1 560 1,4% 1,9% 14 932 2,1% 2,9%
Total 10 319 0,9% 0,6% 98 546 1,4% 1,2%

Under september 2021 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 10 319 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 0,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-september 2021 uppgick försäljningen till 98 546 Mkr, en ökning med 1,4 procent jämfört med i fjol.

Kalendereffekten i september bedöms uppgå till +0,2%.

Per den 30 september i uppgick antal ICA-butiker till 1 266. Butiksförsäljningen för oktober publiceras den 8 november kl. 08:45.

För samtliga publiceringsdatum 2021, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52

Prenumerera

Dokument & länkar