ICA Fastigheter och Secore Fastigheter förvärvar 23 fastigheter från KPA Pension

ICA Fastigheter förvärvar åtta butiksfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 234 mkr och Secore Fastigheter förvärvar 15 butiksfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 291 mkr. Säljare är KPA Pension. Fastigheterna har ICA-butiker som huvudsaklig hyresgäst och tillträds den 1 februari 2018. 

- Förvärvet ligger i linje med ICA Fastigheters strategi att långsiktigt utveckla marknadsplatser med större utvecklingspotential. Affären ligger också i linje med Secore Fastigheters strategi för långsiktigt ägande på marknadsplatser där ICA är huvudsaklig hyresgäst, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter.

Enligt senaste marknadsvärdering har ICA Fastigheter ett marknadsvärde om 12,8 mdkr och Secore Fastigheter ett marknadsvärde om 2,5 mdkr efter genomfört förvärv.

ICA Fastigheter förvärvar butiksfastigheterna ICA Nära Klingan i Sävsjö, ICA Nära Soltunet i Nora, ICA Supermarket Alnö, ICA Supermarket Bromma, ICA Supermarket Solen i Uppsala, ICA Supermarket Tingsryd, ICA Kvantum Ekängen i Eskilstuna och ICA Kvantum MM – Skene.  Fastigheternas sammanlagda yta uppgår till cirka 17 350 kvadratmeter.

Secore Fastigheter förvärvar butiksfastigheterna ICA Nära Veberöd, ICA Supermarket Atterdags i Visby, ICA Supermarket Bjästa, ICA Supermarket Borrby, ICA Supermarket Hammenhög, ICA Supermarket Heby, ICA Supermarket Hofors, ICA Supermarket Hökåsen i Västerås, ICA Supermarket Gimo, ICA Supermarket Laxå, ICA Supermarket Margretelund i Lidköping, ICA Supermarket Nossebro, ICA Supermarket Tvååker, ICA Torghallen i Askersund och ICA Supermarket Ösmo. Fastigheternas sammanlagda yta uppgår till cirka 22 500 kvadratmeter.

ICA Fastigheter kommer ansvara för förvaltningen av samtliga fastigheter.

Om Secore Fastigheter
Secore Fastigheter AB är ett av Första AP-fonden och ICA Fastigheter samägt fastighetsbolag. Bolaget förvärvar och äger fastigheter i Sverige med långa hyresavtal där ICA är dominerande hyresgäst. Efter genomfört förvärv äger Secore Fastigheter 40 butiksfastigheter om 116 300 kvadratmeter.

Om ICA Fastigheter
ICA Fastigheter AB är ett bolag inom ICA Gruppen. Den övergripande uppgiften är att säkra koncernens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser i Sverige. Bolaget förvärvar och äger fastigheter i Sverige med ICA som dominerande hyresgäst. Efter genomfört förvärv äger ICA Fastigheter 109 butiksfastigheter om 613 000 kvadratmeter.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar