ICA Fastigheter säljer tolv butiksfastigheter till Secore Fastigheter

ICA Fastigheter säljer tolv butiksfastigheter till Secore Fastigheter – ett samägt bolag av Första AP-fonden och ICA Fastigheter. Fastigheternas sammanlagda yta uppgår till cirka 38 400 kvadratmeter med ICA och Apotek Hjärtat som största hyresgäster.  

- Försäljningen ligger i linje med ICA Fastigheters strategi att behålla inflytande över marknadsplatserna samtidigt som kapital frigörs för framtida investeringar. Affären ligger också i linje med Secore Fastigheters strategi att långsiktigt äga, utveckla och stärka marknadsplatser där ICA är huvudsaklig hyresgäst, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter.

Fastigheterna tillträds under juni 2017. Det underliggande fastighetsvärdet är 1 047 Mkr och fastigheterna har cirka 38 400 kvadratmeter uthyrningsbar area.

Reavinsten för hela det avyttrade fastighetsbeståndet uppgår brutto till cirka 300 Mkr. För ICA Fastigheter innebär det netto en reavinst om cirka 150 Mkr som kommer att resultatföras i andra kvartalet 2017. 

De tolv butiksfastigheterna innefattar ICA Nära Norrfjärden, ICA Supermarket Alvesta, ICA Supermarket Hönö, ICA Supermarket Skanör, ICA Supermarket Älvsbyn, ICA Supermarket Örkelljunga, ICA Kvantum Gällivare, ICA Kvantum Kiruna, ICA Kvantum Klippan, ICA Kvantum Landskrona, Maxi ICA Stormarknad Hudiksvall och Maxi ICA Stormarknad Ljungby.

Om Secore Fastigheter
Secore Fastigheter AB är ett av Första AP-fonden och ICA Fastigheter samägt fastighetsbolag. Bolaget förvärvar och äger fastigheter i Sverige med långa hyresavtal där ICA är dominerande hyresgäst. Efter genomfört förvärv äger Secore Fastigheter 25 butiksfastigheter om 93 900 kvadratmeter med ett fastighetsvärde om cirka 2,2 Mdkr.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar