ICA Gruppen föreslår avyttring av 17 butiker i processen med litauiska konkurrensmyndigheten

ICA Gruppen, genom dotterbolaget Rimi Litauen, tecknade i december 2016 avtal om att förvärva UAB Palink, som driver dagligvarukedjan IKI, och inväntar godkännande för affären från den  litauiska konkurrensmyndigheten. Myndigheten har meddelat att man ser problem i vissa geografiska områden och ICA Gruppen har därför föreslagit avyttring av 17 butiker i Litauen. Slutligt besked från litauiska konkurrensmyndigheten väntas innan utgången av oktober. 

Myndigheten ska nu skicka förslaget vidare på remiss till berörda parter innan beslut om godkännande fattas. ICA Gruppen kommer att återkomma med bedömning av när affären kan slutföras efter att myndigheten lämnat sitt beslut.

IKI är den näst största aktören på den litauiska dagligvarumarknaden med ett rikstäckande butiksnät på cirka 230 butiker. Rimi hade 57 butiker i Litauen vid utgången av 2016.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar