ICA Gruppen publicerar årsredovisning för 2017

Report this content

ICA Gruppens årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på www.icagruppen.se.

Årsredovisningen, som även omfattar ICA Gruppens hållbarhetsredovisning, finns tillgänglig både i en onlineversion och som ett PDF-dokument för nedladdning.

För att läsa eller ladda ner årsredovisningen på svenska gå till:
http://www.icagruppen.se/arsredovisning-2017

För att läsa eller ladda ner årsredovisningen på engelska gå till:
http://www.icagruppen.se/en/annual-report-2017

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets huvudkontor från och med den 14 mars. Beställning av tryckt årsredovisning kan göras på arsredovisning@ica.se.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen 8 mars 2018, kl 08.00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar: