ICA Gruppens delårsrapport för första kvartalet 2022

Report this content

Stabil verksamhet och viktiga framsteg trots turbulent tid

  • ICA Gruppens omsättning för Q1 ökade med 3,2 % till 31 595 MSEK (30 602 MSEK).
  • Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster för första kvartalet 2022 (1 276 MSEK) var sammantaget något starkare än första kvartalet 2021 (1 264 MSEK).
  • Kraftig förbättring för Apotek Hjärtat, men även ICA Fastigheter och ICA Banken visar stärkta resultat.
  • Något lägre resultat för ICA Sverige. Beror i huvudsak på uppstartskostnader kopplade till e-handelsverksamheten.
  • Rimi Baltics resultat försämrades vilket hänger samman med kvardröjande pandemieffekter samt ökad konkurrens i marknaden.
  • Att det nya e-handelslagret i Brunna nu är igång är en betydande milstolpe på vägen mot att erbjuda Sveriges ledande e-handelslösning för dagligvaror.
  • ICA Fastigheters bildande av nytt joint venture, Trecore, tillsammans med Bonnier Fastigheter samt ICA Bankens fortsatta lansering av nya bolånet är andra viktiga framsteg.
  • Inflationstrycket ökar i marknaden.

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg:

Just när den globala pandemin började ebba ut kastas världen in i ny osäkerhet och mänskligt lidande i och med det förödande kriget i Ukraina. Konsekvenserna är inte lätta att överblicka men för dagligvarubranschen kan vi på kort sikt förvänta oss högre varuförsörjningskostnader till följd av de störningar i leveranskedjorna som kriget orsakar. Samtidigt fortlöpte vår verksamhet med flera viktiga framsteg. Vårt nya automatiserade e-handelslager i Brunna utanför Stockholm invigdes och överflyttningen av den tidigare lagerverksamheten slutfördes.

 ”I dessa tider blir vårt dubbla samhällsansvar extra tydligt. Å ena sidan gör vi allt vi kan för att säkerställa bästa möjliga prisvärde för våra kunder. Samtidigt ska vi bidra till säkerställandet av en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. I grund och botten handlar det om att slå vakt om ett starkt svenskt lantbruk och en stabil inhemsk livsmedels-produktion. Här har vi som stor aktör en viktig roll att fylla och ett stort ansvar att ta.”

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52
Frans Benson, IR-direktör, telefon: +46 (0)8 553 399 01

icagruppen.se

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värde-pappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 28 april 2022, kl 07:00.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar