ICA Gruppens delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Report this content

Starkt kvartal – marknaden normaliseras

 • Rörelseresultatet högre och rörelsemarginalen stärkt
 • ICA Sverige - stabil marginal, ökad marknadsandel
 • Fortsatt resultatförbättring i Apotek Hjärtat och högre marknadsandelar
 • Rimi Baltic - ökade marknadsandelar med stabil och hög resultatnivå
 • ICA Banken - Forexförvärv och ICA Försäkring stärker resultatet

Tredje kvartalet 2021

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 2,2 procent till 32 094 Mkr (31 401)
 • Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster ökade till 1 818 Mkr (1 698)
 • Periodens resultat uppgick till 1 389 Mkr (1 302). Resultat från avyttringar samt nedskrivningar ingår med sammanlagt -2 Mkr (-13)
 • Resultat per aktie uppgick till 6,87 kr (6,45)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive ICA Banken var 2 318 Mkr (1 752)

Händelser efter kvartalets utgång

 • Utbetalning av konsolideringsmedel från Afa Sjukförsäkring innebär +70 Mkr i positiv resultateffekt för ICA Sverige i fjärde kvartalet

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg:

”Tredje kvartalet var starkt med resultatförbättringar i koncernens samtliga verksamheter förutom ICA Sverige, som hade ett stabilt kvartal med oförändrad marginal samtidigt som jämförelsetalen var utmanande. Med avklingande pandemieffekter kan vi konstatera att marknaden i Sverige är på väg att normaliseras, med bland annat en fortsatt högre andel av försäljningen online än före pandemin.

”Som ett av resultaten av ICAs satsning på att stötta och utveckla hållbara, svenskproducerade, växtbaserade livsmedel – ICA Växa – lanserades i september de första produkterna inom det nya konceptet ”ICA svenskt växtbaserat”. Vi kan också glädja oss åt att FN kommer att ge ICA Gruppen ett pris för vår klimatambition ”Bortom Klimatneutralitet”. Priset kommer att delas ut i samband med FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow i november.”

Telefonkonferens för media och finansmarknad

Torsdagen den 28 oktober, kl 10:00 arrangerar ICA Gruppen en webbsänd konferens där Vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog presenterar delårsrapporten. Mötet sker på engelska, och går att följa på www.icagruppen.se/investerare. Det finns också möjlighet att ringa in på tel. +46 8 566 426 95  alternativt +44 333 300 9270.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52
Frans Benson, IR-direktör, telefon: +46 (0)8 561 500 20

icagruppen.se

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värde-pappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 28 oktober 2021, kl 07:00.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar