ICA Gruppens hållbarhetsrapport för andra kvartalet 2018

En av ICA Gruppens strategiska prioriteringar för 2018 är att driva För en god morgondag med fokus på hälsa och klimat. Under andra kvartalet lanserade ICA digitala tjänsten Mitt klimatmål vilket är i linje med detta.

- I maj publicerade vi ICAs framtidsrapport. Till de mer spännande slutsatserna hör att kraven på transparens och kontroll kommer fortsätta att öka. Medveten konsumtion spås vara det som ger oss social status. Det ställer krav på full insyn i hur varor produceras, med hänsyn till koldioxidutsläpp, biologisk mångfald, jordhälsa, folkhälsa, sociala faktorer, rättvisa lönestrukturer och proaktiva arbetsmiljöer. För vår del handlar det om att fortsätta vara öppna och tydliga, men också att förpacka informationen och data på ett överskådligt sätt. Ett stort steg på denna resa tog vi under våren genom lanseringen av vår digitala tjänst ”Mitt klimatmål”. Tjänsten gör det möjligt för våra kunder att se vilken klimatpåverkan den egna matkonsumtionen för med sig, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

Läs mer i hållbarhetsrapporten om bland annat:

  •  ICA Gruppens utsläpp av växthusgaser fortsatte under kvartalet att minska. Sedan basåret 2006 har utsläppen minskat med 56 procent. Minskningen beror till största delen på minskade utsläpp från energi och köldmedia i de svenska ICA-butikerna samt övergång till förnybara bränslen.
  •  Lansering av ”Mitt klimatmål”, ett digitalt verktyg för att hjälpa ICA Sveriges kunder att minska sin klimatpåverkan.
  •  Årsstämman 2018 antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar för ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär bland annat att prestationer även kan mätas mot icke-finansiella mål, exempelvis ICA Gruppens klimatmål.
  •  Fortsatt arbete för att minska mängden plast. Bland annat pågår ett intensivt arbete med att ersätta den fossila råvaran i plastförpackningar till fossilfri eller återvunnen råvara.
  •  Uppstart av ICA 50/50 Potentials. Syftet är att motivera och stötta utvecklingen av juniora, kvinnliga ledare med potential till högre befattningar.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se