ICA Gruppens hållbarhetsrapport för fjärde kvartalet 2017

Att driva För en god morgondag, med fokus på hälsa och klimat är en av ICA Gruppens strategiska prioriteringar för 2018 som beslutades under fjärde kvartalet 2017.

- Under 2018 kommer vi att öka ansträngningarna ytterligare. Till våra strategiska prioriteringar för året hör att driva För en god morgondag, med fokus på hälsa och klimat. Vi kommer att fortsätta arbetet med att minska vår egen klimatpåverkan, inte minst genom fortsatta satsningar på förnybar energi och en successiv övergång till köldmedia med lägre klimatpåverkan. Vi kommer också att lägga än större kraft på att inspirera våra kunder till hållbara och hälsosamma val, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

Läs mer i hållbarhetsrapporten om bland annat:

  • ICA Gruppens utsläpp av växthusgaser fortsatte under kvartalet att minska. Sedan basåret 2006 har utsläppen minskat med 52 procent. Minskningen beror till största delen på energieffektiviseringar och övergång till förnybara bränslen i den svenska verksamheten samt fortsatta investeringar i förnybar el inom Rimi Baltic.
  • Försäljningsökningen av miljömärkta, ekologiska och etiskt märkta produkter i ICA Sveriges centrala sortiment uppgick under perioden januari-december 2017 (rullande 12 månader) till 5 procent.
  • I samarbete med foodtech-företaget Urban Oasis startade ICA Sverige under kvartalet ett pilotprojekt kring resurseffektiv stadsodling av grönsaker.
  • Klart för ICA Gruppens deltagande i projekt för att öka leverantörers och arbetares medvetenhet om migrantarbetares rättigheter och möjligheter i Thailand.
  • Under kvartalet certifierades Hemtex inköp av dun enligt Responsible Down Standard.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se