ICA Gruppens hållbarhetsrapport för fjärde kvartalet 2018

En av ICA Gruppens strategiska prioriteringar för 2019 är att vara en positiv kraft i samhället med fokus på hälsa och klimat. Med ökat fokus på inspiration och information, bland annat via digitala tjänster, arbetar ICA tillsammans med kunder och leverantörer för att minska klimatpåverkan. Detta kommer inte minst påverka butikerna och apotekens energiförbrukning och transporter.

-        Under 2019 kommer vi att öka ansträngningarna ytterligare inom både hälsa och miljö, där vi fortsatt ska inspirera kunderna till hållbara och hälsosamma val och driva mot vårt mål att vara klimatneutrala 2020. Mitt klimatmål är nu en del i ICA Spara och det är stort miljöfokus i nya butiker samt på att minska vår klimatpåverkan i bakomliggande led tillsammans med våra leverantörer. Hela marknaden för förnybara bränslen är i förändring och vi - som många andra - behöver anpassa oss. Som ett steg i detta kommer vi att presentera en långsiktig bränslestrategi under första halvåret 2019, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

Läs mer i hållbarhetsrapporten om bland annat:

  • ICA Gruppens verksamhet ska vara klimatneutral år 2020. Jämfört med basåret 2006 har utsläppen sammantaget minskat med 61 procent. Ser vi till utvecklingen under 2018 har minskningstakten bromsat in något. Detta beror huvudsakligen på ökade transporter och ökad energiförbrukning i butiker och på apotek till följd av den rekordvarma sommaren i Sverige som kommunicerades i föregående rapport samt en följd av lägre andel HVO- bränslen för godstransporter.

  • ICAs Entreprenörspris – nu med fokus på hälsa genom årets ena kategori Årets hälsoentreprenör. Till kriterierna hör att den nominerade ska ha startat ett företag som främjar och inspirerar till god folkhälsa.
  • ICA Gruppen är en av 31 arbetsgivare som deltagit i regeringens initiativ 100-klubben, vars syfte varit att skapa sysselsättning för nyanlända. Efter att ha kraftigt överträffat målet tar ICA nästa steg för att möjliggöra fler praktikplatser och anställningar för nyanlända.

  • Från och med första kvartalet 2019 kommer hållbarhetsredovisningen ske som en del i den ordinarie delårsrapporten. 

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se