ICA Gruppens klimatarbete prisas av FN i Global Climate Action Awards

Report this content

FN meddelar idag att ICA Gruppen får pris för sin klimatambition ”Bortom Klimatneutralitet”. Priset kommer att delas ut i samband med FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow i november i år. ICA prisas för arbetet för att uppnå en klimatneutral verksamhet, och ambitionen att samtidigt driva förändring för minskat klimatavtryck såväl bakåt i leverantörskedjan som framåt, i konsumentled.

ICA Gruppens egen verksamhet blev klimatneutral 2020, efter att utsläppen minskats med 76 procent sedan 2006. De klimatutsläpp som kvarstår i den egna verksamheten klimatkompenseras, samtidigt som koncernen tar sikte på målet om netto noll utsläpp i den egna verksamheten 2030, och ett halverat klimatavtryck från kundernas inköp av livsmedel till samma år.

−Jag är omåttligt stolt över den resa vi gjort hittills. När vi satte målen till 2020 trodde vi de skulle bli svåra att nå, men sedan överträffade vi dem. När vi nu tar nästa steg, bortom klimatneutralitet, är det fantastiskt roligt att få ett sådant erkännande av vårt arbete, säger Per Strömberg, vd på ICA Gruppen.

Totalt utses elva vinnare i UN Global Climate Action Awards, varav fyra i kategorin Climate Neutral Now där ICA ingår. Priset kommer att delas ut på FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow i november. De vinnande bidragen anses vara innovativa, och skalbara, det vill säga möjliga för fler att följa. 2016 tilldelades ICA Gruppen motsvarande FN-pris i kategorin Informations- och kommunikations-teknologi för projektet Klimaträtt, vilket gör ICA Gruppen till det enda svenska bolag som tilldelats FN-priset två gånger.

ICA var första dagligvaruaktör i Sverige att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets 2018, och den första att sätta mål för att minska klimatpåverkan från kundernas inköp av livsmedel.

−Upp emot en tredjedel av det globala klimatavtrycket kommer idag från livsmedelsproduktion, och här har vi i dagligvaruhandeln en unik möjlighet att påverka, eftersom vi är en länk mellan produktion och konsumtion. Att ta ansvar för, och försöka påverka, utsläppen som vår konsumtion ger upphov till är något alla i handeln kan göra, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA Gruppen.

ICA Gruppens fokus på att driva minskad klimatpåverkan även utanför den egna verksamheten är inte begränsat till dagligvaruhandeln inom ICA Sverige och Rimi Baltic. Apotek Hjärtat har målet att halvera klimatpåverkan från kundernas inköpta apoteksprodukter till 2030, och ICA Fastigheter har som mål att bygga med netto noll klimatpåverkan till samma år.

Fakta om ICA Gruppens klimatambition:

ICA Gruppen:

  • Ska till 2030 uppnå netto noll klimatpåverkan i den egna verksamheten*
  • Vill halvera klimatpåverkan från kundernas livsmedelsinköp till 2030, jämfört med 2020
  • Har som mål att de största leverantörerna** ska ha antagit vetenskapligt baserade klimatmål senast 2025

ICA Gruppen minskade klimatpåverkan från den egna verksamheten med 76 procent mellan 2006 och 2020. Detta inkluderar GHG-protokollets scope 1 och 2, samt delar av scope 3, framför allt eftersom utsläppen från handlarägda butiker inkluderas. För exakta definitioner och redovisningsprinciper, se ICA Gruppens års- och hållbarhetsredovisning.

*ICA Gruppen följer Science Based Targets initiatives framtagande av en standard för netto noll-mål, och avser få målet godkänt av SBTi när denna är färdig

** Tillsammans motsvarande 70% av gruppens klimatpåverkan i bakomvarande led

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: press@ica.se

icagruppen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar