ICA och Min Doktor i pilotprojekt för en bättre hälsa

ICA och Min Doktor genomför sitt första gemensamma pilotprojekt för att stötta patienten till en hälsosammare vardag genom att låta kunderna komma i kontakt med legitimerade dietister via digitala vårdmöten.

- ICA-gruppen sätter mat och hälsa i centrum, vi letar hela tiden efter nya sätt för att ICA ska bidra till en bättre folkhälsa. Med det här projektet provar ICA intresset hos kunder att via vårdgivaren Min Doktor möta dietister för att få expertråd om hur en bättre kost kan hjälpa till för en hälsosammare vardag och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

 Pilotprojektet pågår under åtta veckor och är ett samarbete mellan ICA Gruppens innovationshub ICAx och vårdgivaren Min Doktor. Kunder kommer i kontakt med legitimerade dietister med en akademisk examen som lutar sig mot aktuell evidens, WHO:s riktlinjer samt de Nordiska Näringsrekommendationerna.

- Hela människan påverkas av vad man äter och för flera hälsotillstånd är kosten direkt avgörande, bland andra diabetes typ2 och magbesvär såsom IBS och glutenintolerans. Som digital vårdgivare kan vi genom vår tillgänglighet och kompetens bidra med förebyggande insatser för att uppnå stora folkhälsovinster. Det hoppas vi kunna visa i det här pilotprojektet tillsammans med ICA, säger Henrik Kangro, specialistläkare och medicinsk chef på Min Doktor.

Så fungerar det:
Patienten loggar in med BankID i Min Doktors app eller mindoktor.se och fyller därefter i ett frågeformulär som tagits fram av en dietist. Patienten kontaktas sedan av en dietist och får professionell kostrådgivning utifrån patientens behov.

Läs mer på https://icadietist.se/ och mindoktor.se/dietist

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52

icagruppen.se

 

Min Doktors presstjänst: 010 -16 00 406, press@mindoktor.se
 

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar