ICA Sverige tecknar licensavtal med Starbucks

ICA Sverige planerar att öppna Starbucks-kaféer i anslutning till svenska ICA-butiker.  

ICA Sverige har tecknat ett licensavtal med Starbucks Coffee Company (Nasdaq: SBUX) om att etablera Starbucks-kaféer i anslutning till matbutiker i Sverige. Kaféerna kommer att drivas av ICA enligt Starbucks koncept och med Starbucks som varumärke.

”Genom att addera nya verksamheter som kompletterar ICA-butiken och handelsplatsen kan vi generera tillväxt i vår kärnaffär; dagligvaruhandeln. Kafébranschen växer och detta är en del av vår plan att långsiktigt stärka vårt kunderbjudande”, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

Inledningsvis planeras tre kaféer att öppnas under 2015. Dessa ska därefter utvärderas innan beslut fattas om att eventuellt etablera fler kaféer.

”Vi är mycket glada över partnerskapet med Starbucks. Starbucks har liksom ICA ett starkt varumärke och tydligt fokus på kvalitet och etik och delar visionen om nöjda kunder. Det här är ett bra exempel på hur vi kan öka kundnyttan och göra ICA-butikerna starkare som destinationer”, säger Anders Svensson, vice vd ICA Gruppen och vd ICA Sverige.

Om Starbucks
Sedan 1971 har Starbucks Corporation varit engagerat i etiska inköp och rostning av arabica-kaffe av högsta kvalitet. Med kaféer runt om i världen, är företaget idag det främsta kafferosteriet och återförsäljaren av specialkaffe i världen. Genom ett orubbligt engagemang för kvalitet får varje kund genom varje kopp en unik Starbucks-upplevelse. För mer information besök Starbucks kaféer eller starbucks.com.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 16 september 2014, kl 08.00. 

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även det helägda portföljbolaget inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera och Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar