Inbjudan till presentation av ICA Gruppens delårsrapport

Report this content

ICA Gruppen publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet torsdagen den 24 oktober och bjuder med anledning av det in till en webbsänd konferens för media och finansmarknad.

ICA Gruppens vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog presenterar delårsrapporten och därefter finns det möjlighet att ställa frågor.

Presentationen går att följa på http://www.icagruppen.se/investerare

Tid: Kl. 10.30 torsdagen den 24 oktober 2019 – OBS tiden!

För dig som vill ställa frågor, vänligen ring in på:
SE:                     +46850558366
UK:                    +443333009263

En inspelad version av sändningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan. Presentationen kommer att hållas på engelska.

ICA Gruppens delårsrapport publiceras kl. 07.00 torsdagen den 24 oktober 2019.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52

Prenumerera

Dokument & länkar