Inbjudan till presentation av ICA Gruppens delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Report this content

ICA Gruppen publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet torsdagen den 28 oktober och bjuder med anledning av det in till en webbsänd konferens för media och finansmarknad.

ICA Gruppens vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog presenterar rapporten och därefter finns det möjlighet att ställa frågor.

Presentationen går att följa på http://www.icagruppen.se/investerare

Tid: Kl. 10.00 torsdagen den 28 oktober

För dig som vill ställa frågor, vänligen ring in på:

Sverige: +46 8 566 426 95

UK: +44 333 300 9270

En inspelad version av sändningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan. Presentationen kommer att hållas på engelska.

ICA Gruppens delårsrapport publiceras kl. 07.00 torsdagen den 28 oktober.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52

Prenumerera

Dokument & länkar