Investering i Min Doktor slutförd

ICA Gruppen har genom Apotek Hjärtat slutfört investeringen av 42 procent av aktierna i Min Doktor, i enlighet med den överenskommelse som offentliggjordes den 13 september 2018.

Förvärvet var villkorat av sedvanliga villkor och myndighetsgodkännande. Samtliga villkor är nu uppfyllda.

ICA Gruppens investering i Min Doktor består av ett kontant kapitaltillskott på 335 MSEK samt ICA Gruppens bidrag, inklusive Minutklinikens verksamhet, som värderas till 225 MSEK. Minutkliniken blir nu en del av Min Doktor. Min Doktor planerar nu för en snabb expansion av antalet kliniker, som primärt kommer att ligga i anslutning till ICA-butiker. Kapitaltillskottet ska täcka de kommande årens kapitalbehov.

ICA Gruppens andel av Min Doktors resultat kommer att rapporteras som intressebolag i Apotek Hjärtat.

Rådgivare till ICA Gruppen och Apotek Hjärtat var Handelsbanken Capital Markets och Lindahl Advokatbyrå.

För mer information:
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar