Kommuniké från extra bolagsstämma i ICA Gruppen

Report this content

ICA Gruppen har idag, tisdagen den 22 september 2020, genomfört en extra bolagsstämma.

Den extra bolagsstämman beslutade om föreslagen utdelning om 6,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till torsdagen den 24 september 2020. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 29 september 2020.

Stämman beslutade även om ändringar i bolagsordningen. Med ändringarna säkerställs att bolaget i framtiden ska kunna genomföra bolagsstämmor genom poströstning och/eller genom att styrelsen samlar in fullmakter.  

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes den extra bolagsstämman genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52
Frans Benson, IR-direktör, telefon: +46 (0)8 561 500 20

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar