Litauiska konkurrensmyndigheten godkänner ICA Gruppens förvärv av IKI med förbehåll

Litauiska konkurrenmyndigheten har fattat beslut gällande ICA Gruppens dotterbolag Rimi Litauens förvärv av UAB Palink, som driver dagligvarukedjan IKI. Myndigheten godkänner affären under förutsättning att 17 utpekade butiker avyttras innan transaktionen slutförs. Ambitionen är att slutföra affären före årsskiftet, men om avyttringarna tar längre tid kan affären komma att slutföras först under första kvartalet 2018.

Avyttringarna av de 17 butikerna beräknas inte ha någon större påverkan på de tidigare kommunicerade årliga kostnadssynergierna på cirka 15 miljoner EUR när de är fullt realiserade 2020. Synergierna uppstår främst genom större inköpsvolym, effektivare logistik och marknadsföring. Som tidigare kommunicerats väntas förvärvet leda till engångskostnader på cirka 40 miljoner EUR och investeringar om cirka 25 miljoner EUR under 2018-2019.

Målsättningen är att teckna avtal om avyttring av dessa butiker före årsskiftet. Men om avyttringsprocessen tar längre tid kan det medföra att slutförandet av förvärvet av UAB Palink kan ske först under första kvartalet 2018.

De 17 butikerna som ska avyttras stod för drygt 49 miljoner EUR i nettoförsäljning 2016. IKI är den näst största aktören på den litauiska dagligvarumarknaden med ett rikstäckande butiksnät på cirka 230 butiker. Rimi hade 57 butiker i Litauen vid utgången av 2016. Under helåret 2016 uppgick IKIs omsättning till 632 miljoner EUR. EBITDA var 33 miljoner medan EBIT uppgick till 12 miljoner EUR.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar