Merlin Poljak utses till tillförordnad CFO för ICA Gruppen

Merlin Poljak har idag utsetts till tillförordnad CFO för ICA Gruppen, efter Sonat Burman-Olsson, under tiden rekrytering av ordinarie CFO pågår.

Merlin Poljak (född 1966) är idag CFO för ICA Sverige. Mellan 2009 och 2013 var han CFO för Rimi Baltic, ICA Gruppens verksamhet i de baltiska länderna. Merlin Poljak kom 2009 till ICA från Electrolux-koncernen, där han bland annat varit CFO i deras bolag i Kina, Indien och Ryssland.

Som tillförordnad CFO ingår Merlin Poljak i ICA Gruppens koncernledning.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 070 253 66 60

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 25 november, 2013, klockan 10:00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 400 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även de helägda portföljbolagen Forma och inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera, Hemtex och Kjell & Company. För mer information se www.icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar