Svenska ICA-butikernas försäljning i april 2017

Försäljningen i de svenska ICA-butikerna steg med 8,0 procent i april 2017 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 7,3  procent.

April 2017 Januari – april 2017
Butiksförsäljning
exkl moms
Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara
Maxi ICA Stormarknad  2 966 9,5% 9,6%  10 923 1,8% 1,8%
ICA Kvantum 2 366 8,7% 6,2% 8 888 3,2% 1,5%
ICA Supermarket 2 873 6,7% 6,2% 10 974 2,2% 1,7%
ICA Nära 1 401 6,3% 6,6% 5 322 2,2% 2,3%
Total 9 604 8,0% 7,3% 36 107 2,3% 1,8%

Under april 2017 uppgick försäljningen i de svenska ICA-butikerna till 9 604 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 8,0 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-april 2017 uppgick försäljningen till 36 107 Mkr, en ökning med 2,3 procent jämfört med i fjol.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för april månad uppgår till +3,5%. Den stora positiva kalendereffekten beror på att påsken i år låg i april.

Per den 30 april 2017 uppgick antal ICA-butiker i Sverige till 1 294. Butiksförsäljningen för maj publiceras den 9 juni kl 08.45.

För samtliga publiceringsdatum 2017, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender 

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar