Svenska ICA-butikernas försäljning i juli

Försäljningen i de svenska ICA-butikerna steg med 3,4 procent i juli 2014 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 2,6 procent. 

Juli 2014 Januari – juli 2014
Butiksförsäljning
exkl moms
Mkr Utveckling
samtliga
Utveckling
jämförbara
Mkr Utveckling
samtliga
Utveckling
jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 2 673 3,5% 2,4% 17 735 2,7% 1,8%
ICA Kvantum 2 156 5,1% 2,4% 14 408 3,7% 1,7%
ICA Supermarket 3 014 2,8% 2,4% 18 765 1,4% 0,8%
ICA Nära 1 623 2,4% 3,5% 9 218 0,8% 1,9%
Totalt 9 467 3,4% 2,6% 60 126 2,2% 1,5%

Under juli 2014 uppgick försäljningen i de svenska ICA-butikerna till 9 467 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 3,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Under januari-juli 2014 uppgick försäljningen till 60 126 Mkr, en ökning med 2,2 procent jämfört med i fjol.

Per den 31 juli 2014 uppgick antal ICA-butiker i Sverige till 1 319.

Butiksförsäljningen för augusti publiceras måndagen den 8 september 2014 kl 08.45. För samtliga publiceringsdatum 2014, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/sv/investor-relations/kalender/

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande freddag den 8 augusti 2014 klockan 08.45.

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även de helägda portföljbolagen Forma och inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera och Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar