Svenska ICA-butikernas försäljning i november 2016

Försäljningen i de svenska ICA-butikerna steg med 2,9 procent i november 2016 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 2,4 procent.


November 2016 Januari – november 2016
Butiksförsäljning exkl moms Mkr Utveckling 
samtliga
Utveckling 
jämförbara
Mkr Utveckling 
samtliga
Utveckling 
jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 2 728 2,5% 2,5% 30 362 2,9% 2,3%
ICA Kvantum 2 173 3,3% 2,2% 24 265 2,4% 2,0%
ICA Supermarket 2 682 2,8% 2,2% 30 596 1,9% 1,7%
ICA Nära 1 287 3,0% 2,7% 15 214 2,8% 3,0%
Total 8 870 2,9% 2,4% 100 437 2,5% 2,1% 

Under november 2016 uppgick försäljningen i de svenska ICA-butikerna till 8 870 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 2,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-november 2016 uppgick försäljningen till 100,437 Mkr, en ökning med 2,5 procent jämfört med i fjol.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för november månad uppgår till 0,2%.

Per den 30 november 2016 uppgick antal ICA-butiker i Sverige till 1 297. Butiksförsäljningen för december publiceras den 10 januari kl 08.45.

För samtliga publiceringsdatum 2017, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender. 

För mer information

ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 8 december, 2016, kl 08:45.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar: