Svenska ICA-butikernas försäljning i oktober 2017

Försäljningen i de svenska ICA-butikerna steg med 3,4 procent i oktober 2017 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 2,6 procent.

Oktober 2017 Januari – oktober 2017
Butiksförsäljning
exkl moms
Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 2 785 3,3% 3,0% 28 444 2,9% 2,9%
ICA Kvantum 2 266 4,2% 1,7% 22 847 3,9% 1,8%
ICA Supermarket 2 812 3,1% 2,9% 28 690  2,5% 2,0%
ICA Nära 1 359 2,6% 2,7% 14 222 1,9% 2,0%
Total 9 222 3,4% 2,6% 94 204 2,9% 2,2%

Under oktober 2017 uppgick försäljningen i de svenska ICA-butikerna till 9 222 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 3,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-oktober 2017 uppgick försäljningen till 94 204 Mkr, en ökning med 2,9 procent jämfört med i fjol.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för oktober månad uppgår till -0,5%.

Per den 31 oktober 2017 uppgick antalet ICA-butiker i Sverige till 1 283. Butiksförsäljningen för november publiceras den 8 december kl 08.45.

För samtliga publiceringsdatum 2017, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender 

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar