Svenska ICA-butikernas försäljning i september 2017

Försäljningen i de svenska ICA-butikerna steg med 4,4 procent i september 2017 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 3,6 procent.

September 2017 Januari – september 2017
Butiksförsäljning
exkl moms
Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara       Mkr  Utveckling samtliga Utveckling jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 2 773 6,0% 5,7% 25 659 2,9% 2,9%
ICA Kvantum 2 219 5,0% 2,5% 20 582 3,8% 1,8%
ICA Supermarket 2 788 3,4% 2,9% 25 904 2,5% 1,9%
ICA Nära 1 364 2,5% 2,4% 12 837 1,8% 1,9%
Total 9 144 4,4% 3,6% 84 981 2,8% 2,2%

Under september 2017 uppgick försäljningen i de svenska ICA-butikerna till 9 144 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 4,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-september 2017 uppgick försäljningen till 84 981 Mkr, en ökning med 2,8 procent jämfört med i fjol.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för september månad uppgår till 0%.

Per den 30 september 2017 uppgick antal ICA-butiker i Sverige till 1 287. Butiksförsäljningen för oktober publiceras den 8 november kl 08.45.

För samtliga publiceringsdatum 2017, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender 

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar