Valberedningens förslag till ICA Gruppens årsstämma

Valberedningen i ICA Gruppen föreslår omval av styrelseledamöterna Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Persson, Fredrik Hägglund, Jeanette Jäger, Magnus Moberg och Anette Wiotti. Valberedningen föreslår också omval av Claes-Göran Sylvén som styrelseordförande. Bengt Kjell och Göran Blomberg har avböjt omval och valberedningen föreslår därför nyval av Lennart Evrell och Bo Sandström.

Lennart Evrell är styrelseledamot i SCA, Epiroc och Svenskt Näringsliv. Lennart har tidigare varit vd för Boliden, SAPA och Munters. Bo Sandström är tillträdande CFO hos ICA-handlarnas Förbund och idag Head of Finance på Telia Sverige.

Valberedningens övriga förslag till arvoden, revisor etc. kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman från ICA Gruppen. Senast i samband med kallelsen kommer valberedningens redogörelse inför årsstämman 2019 att offentliggöras på ICA Gruppens hemsida.

Valberedningens ledamöter består av Tomas Emanuelz (ordförande) och Anna-Karin Liljeholm, som representerar ICA-handlarnas Förbund, Annika Lundius som representerar Industrivärden samt Tommi Saukkoriipi som representerar SEB Investment Management. ICA Gruppens årsstämma 2019 kommer att äga rum den 11 april 2019.

För mer information

ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se