Hushållen svagt rustade om boräntan höjs

De flesta med bolån i Sverige oroar sig inte för höjd boränta. Samtidigt uppger varannan bolånetagare att en höjning av deras boendekostnad med mer än 2 000 kronor per månad skulle få för stor påverkan på deras vardagsekonomi. Det visar en ny undersökning från ICA Banken.

Riksbanken har tidigare i år flaggat för att den första räntehöjningen på sju år kan vara på gång, något som skulle göra bolånet dyrare för många. En ny Novusundersökning med över 640 svenska bolånekunder visar att 22 procent oroar sig för höjd ränta under hösten.

Samtidigt uppger varannan bolånetagare (50 procent) att en höjning av deras boendekostnad med 2 000 kronor per månad skulle ha för stor påverkan på deras vardagsekonomi. 5 procent uppger att de inte skulle klara någon höjning alls, 11 procent skulle klara en höjning på max 500 kronor i månaden och 12 procent max 1 000 kronor.

– Även om reporäntan inte hamnar på plus redan i höst så kan även en liten höjning få kännbara konsekvenser för svenska bolånetagare. För hushåll med rörligt lån på tre miljoner kronor skulle till exempel nollränta innebära en ökad boendekostnad på nära 900 kronor i månaden efter ränteavdrag. Man bör räkna på vad en något högre ränta skulle innebära i kronor varje månad, säger Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA Banken.

Förutsatt att bolåneräntorna följer reporäntan på samma sätt som tidigare skulle en höjning från dagens −0,5 procent till −0,25 procent innebära nära 350 kronor mer i boendekostnad per månad för hushåll med lån på tre miljoner. En reporänta på 1 procent skulle innebära en höjd månadskostnad på över 2 600 kronor från dagens nivå för samma hushåll och en reporänta på 2 procent skulle innebära en höjning på nära 5 300 kronor.

– Den låga räntan gör att många hushåll kanske upplever att de har goda marginaler idag. Men marginalerna kan vara utraderade vid en mer normal ränta. Om man idag är högt belånad med små marginaler är ett tips att se över hos vilken bank man får bäst villkor och sedan binda hela eller delar av sina lån, säger Magnus Hjelmér.

Fakta: Så påverkas hushållens boräntekostnad av höjd reporänta
Uträkningarna är gjorda utifrån förutsättningen att skillnaden mellan reporänta och bolåneränta fortsätter att ligga på 2 procentenheter. Räntekostnaden är beräknad efter ränteavdrag på 30 procent (21 procent för räntekostnader över 100 000 kronor).

Räntekostnad vid dagens reporänta på −0,5 procent och bankernas rörliga snitt-bolåneränta på cirka 1,5 procent:

 • 2 miljoner: 1 750 kr
 • 3 miljoner: 2 625
 • 5 miljoner: 4 375 kr


Räntekostnad vid reporänta −0,25 procent, bolåneränta 1,75 procent

 • 2 miljoner: 2 042 kr (+292 kr)
 • 3 miljoner: 3 063 (+438 kr)
 • 5 miljoner: 5 104 kr (+729 kr)

Räntekostnad vid reporänta 0 procent, bolåneränta 2 procent

 • 2 miljoner: 2 333 kr (+583 kr)
 • 3 miljoner: 3 500 kr (+875 kr)
 • 5 miljoner: 5 833 kr (+1 458 kr)

Räntekostnad vid reporänta 1 procent, bolåneränta 3 procent

 • 2 miljoner: 3 500 kr (+1 750 kr)
 • 3 miljoner: 5 250 (+2 625 kr)
 • 5 miljoner: 9 125 kr (+4 750 kr)

Räntekostnad vid reporänta 2 procent, bolåneränta 4 procent

 • 2 miljoner: 4 667 kr (+2 917 kr)
 • 3 miljoner: 7 900 kr (+5 275 kr)
 • 5 miljoner: 12 417 kr (+8 042 kr)

Hur stor höjning skulle du klara av per månad utan att det får för stor påverkan på din vardagsekonomi?

Ingenting                              5%
1-500 kr                               11%
501-1 000 kr                         12 %
1 001-1 500 kr                      10%
1 501-2 000 kr                      12%
2 001-3 000 kr                      13%
3 001-4 000 kr                      10%
4 001-5 000 kr                      6%
5 001-6 000 kr                      3%
6 001 kr eller mer                  8%
Vet ej                                   10%

Om undersökningen
Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av ICA Banken. Den genomfördes perioden 21 juni – 27 juni 2018 med allmänheten 18-79 år i Novus representativa Sverigepanel. Deltagarfrekvensen är 60 procent. Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen och slutsatserna är åsiktsmässigt representativa för den grupp som undersökts. Totalt har 1047 intervjuer genomförts varav frågorna om bolån har ställts till de av de intervjuade som har bolån, totalt 641 personer.

För mer information, vänligen kontakta:
ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52 

ICA Banken ska genom finansiella tjänster göra varje dag lite enklare för ICAs kunder samt öka kundernas lojalitet till ICA. ICA Banken erbjuder ett komplett utbud av finansiella tjänster. Verksamheten bedrivs inom de tre affärsområdena privata affärer, företagsaffärer och försäkringar. ICA Banken är en del av ICA Gruppen. För mer information se icagruppen.se och icabanken.se.

Taggar:

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se